1. Zdobywaj nowe umiejętności i uaktualniaj wiedzę, 2. Bądź gotowy na zmiany w każdym aspekcie życia, 3. Wydawaj poniżej dochodów, 4. Pieniądze są źródłem bezpieczeństwa nie przyjemności, 5. Pieniądze są środkiem nie celem, 6. Pieniądze dają władzę lecz bez wiedzy nie zapewnią bezpieczeństwa, 7. Pieniądze można stracić wiedzy i umiejętności nigdy, 8. Dziel się z […]